Assistansforetag.se störst på personlig assistans i Stockholm

Välkommen till assistansforetag.se, vi är störst i Stockholm

Vi har stor Stockholm som sitt huvudsakliga arbetsområde. Vi har tillstånd att bedriva verksamhet som assistansföretag med personlig assistans över hela Sverige och välkomnar ny kunder ( personlig assistans Stockholm ).

Vad gäller våra andra tjänster hemtjänst, boendestöd, ledsagning och avlösning så har vi främst kunder i Bromma, Hässelby – Vällingby, Rinkeby – Kista och Spånga-Tensta.

Verksamhetschef Ulla säger sitt om oss som assistansföretag i Stockholm

”Vi som assistansföretag i Stockholm står för omsorg med kvalité. Alla våra kunders behov ska bli sedda och hörda. Kunderna ska tas om hand på ett kärleksfullt sätt. Arbetet i vårt assistansföretag ska utgå ifrån våra värdeord professionell, kunskap och värme. Vårt löfte till dig är att ge bästa möjliga service.”

 

assistansforetag stockholm

Tjänster vi erbjuder som assistansföretag

Vi bedriver verksamhet som assistansföretag inom; ledsagning/ledsagarservice/avlösning, boendestöd, hemtjänst och personlig assistans.

Personlig assistans finns till för dig som har ett behov av hjälp som överstiger 20 timmar per vecka av en eller flera personlig assistenter så du i enlighet med lagen Lss ska kunna ”leva så normalt som möjligt”. Vi som assistansföretag erbjuder personlig assistans i hela Sverige.

Avlösning är tillfällig omvårdnad av barn eller anhörig.

Boendestöd är för personer med psykiska funktionsnedsättningar och är en stödinsats.

Ledsagning är när en sk. ledsagare, som är personal hjälper till med olika typer av situationer.

Hemtjänst är hjälp i hemmet för dig som vill bo hemma men inte klarar av att göra allting själv

Vi tar gärna emot fler kunder och hjälper kostnadsfritt till att ansöka

Funderar du på att skaffa någon av ovan nämda tjänster eller vill byta assistansföretag så hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med ansökan eller bytet från ett annat assistansföretag till oss.

Hör gärna av dig till oss

Oavsett vad det är! Har du frågor om de olika tjänsterna så får du gärna ringa oss eller fylla i formuläret så ringer vi upp dig?

Telefon +46844683877

E-post: info@assistansanordnare.se

Vi är ett assistansföretag med flera tjänster

Ansökan om omsorg gör vi gratis åt dig

Ansökan och personlig assistans, hemtjänst, boendestöd, ledsagning – och avlösning hjälper vi dig göra hos Försäkringskassan eller kommunens biståndshandläggare beroende på vilken insats som är lämplig.

Det är handläggaren som bedömer hur stort behovet är, ofta räknat i antal timmar och vilken insatsen som är aktuell.  Sedan beroende på om det är SOL, Lss eller kommunen så görs en beställning  eller så väljer du själv vem som blir utförare.

Vad är boendestöd, ledsagning/avlösning och personlig assistans?

Stödinsatserna eller försäkringskassans beslut utgår från individuella förutsättningar och förmågor för att kunna ge så bra stöd i vardagen som möjligt.

Syftet är att stödinsatsen som ska utföras för att varje omsorgsanvändare på sikt ska kunna leva ett mer självständigt/normalt liv.

Genomförandeplan med kontaktperson (kp)

En individuell genomförandeplan ska upprättas, ofta tillsammans med kontaktpersonen.

Syftet är att tydliggöra och kunna planera insatserna. Den ska ge berättigad person möjlighet att vara med, styra innehåll och sätta mål med insatserna.

Beroende på tillstånd och vad förordningar säger så går man igenom genomförandeplanen vanligtvis två-tre gånger om året eller när förutsättningarna förändras, uppdaterar man genomförandeplanen. Detta är ett levande dokument som ger insatserna struktur och gör dem mätbara.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en stödinsats som ger varje individ möjlighet att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter samt träffa vänner eller kunna komma ut.

Vi rekryterar ledsagare som du förhoppningsvis ska trivas med, annars kan du byta.

Innan vi tillsammans tar beslut om vem som ska vara din ledsagare frågar vi om du har önskemål eller vill rekommendera någon som ska förse dig med ledsagarservice. Det finns regler som säger att ledsagaren inte får vara anhörig.

Avlösning eller avlösarservice

Är en form av stödinsats som ger föräldrar eller anhöriga till barn med funktionsnedsättning en sk. avlösare som bokas för att ta hand om barnet oftast i hemmet. Syftet med stödinsatsen är att avlasta anhörig/a eller föräldrar när de ska på aktiviteter av olika slag.

Vilka är inblandade i arbetet med insatser utförda av oss?

Högsta ansvar för insatserna har den sk. verksamhetschefen. Verksamhetschefen arbetar på med högsta ansvar.

Verksamhetschefen har övergripande ansvar och arbetar inte fysiskt på plats hos den person som ska få insatsen.

Samordnare under verksamhetschefen arbetsleder och har kontakt med både verksamhetschefen, individen som ska få insatsen och personalen.

Personal som utför stödinsatserna har ofta presenterats för individen som ska få insatsen genom en sk. introduktion. Ledsagare, avlösare har olika bakgrund, olika mycket erfarenhet och olika mycket utbildning.  Största andelen är undersköterskor eller vårdare som har en viss utbildningsnivå.

Vi som assistansanordnare måste kvalitetssäkra de utförda insatserna och förhåller sig till tillstånd. Vi är en assistansanordnare som alltid strävar efter att utveckla och förbättra kvaliteten i arbetet. En viktig del i kvalitetssäkringen är sk. händelse- och avvikelsehantering som dokumenteras.

Boendestöd som insats

Boendestöd handlar om att  ersättningen för att hjälpa personen som har en psykisk funktionsnedsättning att klara sig själv att leva i hemmet.

Boendestöd kan handla om att få stöd i och utanför hemmet.

Boendestöd är till för personer med psykisk- eller neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar men vill vara i hemmet. Ansökan om boendestöd görs oftast till den stadsdelsförvaltning som hör till folkbokföringsadressen och som kan bevilja boendestöd som kallas för beslut, skrivet av en sk. biståndshandläggare.