Stroke

Stroke är allvarligt

Stroke är en mycket allvarlig sjukdom som lätt kastar om hela vardagen. Vägen tillbaka kan tyvärr vara lång och problematisk.

Stroke och skräddarsydd assistans

Vi arbetar dagligen med personer som drabbats av hjärnblödning/stroke och vet vikten av anpassad assistans för att öka livskvalitén.

Stroke och kontakt

Ta kontakt med oss, oavsett om du redan är beviljad assistans eller ej, så tar vi fram en plan för dig.