Huntingtons Sjukdom

Huntingtons Sjukdom, du behöver hjälp

Huntingtons sjukdom är en sjukdom som bör behandlas. Drabbas man av Huntingtons sjukdom blir det ofta svårt att klara sig själv.

Huntingtons sjukdom och personlig assistans

Vi erbjuder våra kunder personlig assistans som är skräddarsydd efter alla tänkbara behov. Är du redan beviljad assistans kan vi börja arbeta med att ta fram en lösning till dig redan idag.

Ansök om assistans för Huntingtons sjukdom

Har du ännu inte fått assistans beviljat kan vår LSS-jurist hjälpa dig med det helt utan kostnad.