Duchennes

Duchennes – förklaring

Duchennes och om man drabbas, duchennes muskeldystrofi så får man allt sämre motorik med tiden och utan assistans blir det svårt att klara sig.

Duchennes efter dina behov

Vi arbetar vi alltid efter våra kunders behov och ser till att de får den hjälp de behöver.

Ring eller fyll i formulär om Duchennes

Ring gärna oss om du, eller någon i din närhet, lider av Duchennes sjukdom så kan vi berätta mer om vilka vi är och vad vi kan göra för dig.