Assistansföretag jour och resor samt utbetalning

Jour och resor samt utbetalning – hur funkar det?

Jour och resor samt utbetalning när det kommer till assistansersättning är lite speciellt. Tex för jour så tar man hänsyn till olika faktorer för assistansersättning vid jour. Gå gärna tillbaka till vår förstasida och läs mer om jour och assistansersättning…

Jour och resor samt utbetalning och assistansersättning

Assistansersättningen kan användas till resor. Assistansersättningen ska täcka assistentens kostnader uppkomna vid resor. Det förekommer också att anhöriga som arbetar som personlig assistent får använda assistansersättning vid resor.

Jour och resor samt utbetalning – villkor

Utbetalning av assistansersättningen sköter Försäkringskassan. För att Försäkringskassan ska göra utbetalning av assistansersättning krävs att ett antal kriterier uppfylls.

Om Försäkringskassan ska göra utbetalning av assistansersättning till en assistanssamordnare måste den, om det inte är en kommun, ha F-skattsedel och vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.