Asperger

Asperger

Asperger, personer som drabbats av Aspergers syndrom har ofta svårt att att kommunicera med omvärlden och därför är det viktigt med personliga assistenter som har rätt erfarenhet och god kunskap kring denna funktionsnedsättning.

Vi kan Asperger

Asperger gör att vi utformar vår assistans efter individen och de behov som finns. Kontakta gärna oss så kan vi berätta mer om vårt arbetssätt och vad vi kan göra för att förenkla din vardag.