Assistansföretag

Assistansforetag .com är en informationssida om Novasis.

Vad vi står för och erbjuder dig som kund

Novasis assistans erbjuder höga löner (fr. 180 kr/tim) och bra anställningsvillkor. Kundavtalet skräddarsys tillsammans med dig utifrån dig och dina behov. Som kund är du delaktig i alla beslut som rör din assistans, varje dag. Kostnadsfritt hjälper vi dig med det juridiska arbetet som b la innefattar ansökan till försäkringskassan, överklagan m.m.. Vi har tillstånd hos IVO (tillståndsplikten infördes 2011) och kollektivavtal för trygg anställning. Verksamheten är rikstäckande och vi finns alltid tillgänglig b la på vår så kallade jourtelefon, e-post eller kontor. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och kundaktiviteter för en så hälsosam och omtyckt organisation som möjligt.

Kontaktinformation till assistansföretaget Novasis Assistans

Välkommen att ta kontakta oss om du har frågor om personlig assistans.
E-post: info@novasis.se eller telefon: 021 30 34 90

Om Novasis Assistans som assistansföretag

Vi har ett genuint intresse av personlig assistans och bred kompetens inom organisation/samordning. Inom bolaget finns även juridisk kompetens. De stora assistansbolagen har inte samma möjligheter som oss, nämligen att vara flexibel och anpassa sig efter kundens behov. Vara personliga och sköta det mesta själva, allt från bl a service, kontakter till rekrytering och administration. Därmed är vi snabbare än de stora assistansbolagen.

Att vara kund hos Novasis Assistans

Det är du som kund som ska stå i centrum i bolaget. Tillsammans skräddarsyr vi uppdraget så det passar just dina behov och önskemål. Hos oss är det du i samråd med oss som bestämmer hur assistansen ska utformas och se ut. Välj fritt vad du själv vill ta ansvar för eller inte ta ansvar för.

Här är några exempel på vad vi kan anpassa i uppdraget:

 • Rekrytering av assistenter, vi kan gör allt eller delar.
 • Agera arbetsledare, kanske utse en arbetsplatsledare eller så styr vi detta centralt.
 • Ansvara för utbildning, eller överlåter du till oss att analysera och utföra detta.
 • Lön och anställningsform, du sätter löner och om det är fast eller timme som ska gälla.
 • Du eller vi håller i redovisning av assistanstimmar och assistansersättning.
 • Hur vikarietillsättningen ska ske, ringer du själv eller gör vi det?

Att vara personlig assistent

Som personlig assistent ska du vara trygg och ha goda arbetsvillkor när du är anställd hos oss. Att arbeta hos oss innebär mycket, bl a:

 • Hög lön med semesterersättning och pension i enlighet med kollektivavtalet KFO.
 • Introduktion ett antal dagar för att assistenten skall få relevant information om vilken hjälp den assistansberättigade behöver och i samband med detta kartlägga situationen på arbetsplatsen så den kan anpassas för trygghet och effektivitet.
 • Assistenten kommer att erbjudas olika utbildningar som den assistansberättigade anser är relevant utifrån funktionsnedsättning. Allt för en så säker och trivsam arbetsplats som möjligt.
 • Assistenten erbjuds friskvård som utbetalas på lönen månaden efter uppvisat kvitto.
 • Personlig assistent ska gå på arbetsplatsträff minst en gång i månaden.
 • Assistenten får uppmuntran av Novasis Assistans vid ett bra presterat arbete.
 • Novasis anordnar trivselkvällar för personalgruppen där det ges möjlighet att träffas och skapa en närmare kontakt med varandra.
 • Vi arbetar aktivt med arbetsmiljö och assistenten ska vara en del av detta.
 • Personliga assistenten ansvarar över en handkassa till förfogande för assistansomkostnader.
 • Två veckors ömsesidig uppsägning som gör att assistenterna hinner hitta nya arbeten om t ex uppdraget sägs upp eller något annat händer. Gäller vid timanställning och inte tillsvidareanställning.

Alla har rätt till ett bra liv!

Vi har hjälp många kunder att att få igenom sina ansökningar. Men har även lyckats utökat antalet redan beviljade timmar. Vi har  stor erfarenhet av vad man måste trycka på i ansökan för att få fler assistanstimmar.

Är du redan assistansberättigad och känner att din personliga assistans kan göras bättre så diskuterar vi göra detta med dig.

Ansökan om assistansersättning och assistansföretag

Vi hjälper Dig att ansöka, utöka- och höja assistansersättningen. Detta gör vi med jämna mellanrum för att se till att du alltid har det du ska ha. Är du redan beviljad men vill utöka antalet timmar för din assistans eller ansöka om ett förhöjt belopp kan vi också hjälpa dig. Anslut dig till oss så är detta helt kostnadsfritt.

Vad är ett assistansföretag?

Ett assistansföretag kan variera i storlek från verksamhet för bara en eller ett par brukare/kunder till mycket stora assistansföretag.

Assistansföretag kan förekomma i olika företagsformer såsom aktiebolag eller handelsbolag. Assistansföretag är juridisk person och arbetsgivare åt personliga assistenter. En förutsättning för att Försäkringskassan ska godkänna ett assistansföretag som betalningsmottagare av assistansersättning och ta arbetsgivaransvaret är att bolaget har en F-skattesedel. För att få det krävs bland annat att skattemyndigheten bedömer att assistansföretaget bedriver näringsverksamhet.

I ett assistansföretag är det ledningen som beslutar om inriktningen av verksamheten. Brukarens/kundens inflytande över den egna assistansen styrs genom det avtal som verksamheten har med brukaren/kunden. Brukarens/kundens möjlighet att påverka assistansföretagets mål och inriktning är vanligen begränsat till det förhållande som råder mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Den assistansberättigade kan ha stort självbestämmande och inflytande över den egna assistansen i ett assistansföretag.

I vissa assistansföretag är det brukaren själv, legal företrädare för brukaren eller en annan person som assistansanordnaren i samråd med brukaren eller brukarens företrädare har utsett som arbetsleder brukarens/kundens assistenter. Vad som ingår i arbetsledningen regleras genom avtal med bolaget som tecknas när brukaren/kunden går med i verksamheten. I dessa former av bolag är det arbetsledaren som, inom ramen för lagar, kollektivavtal och de regler bolaget har, avgör vem som ska anställas, hur den personen ska arbeta och vad en personlig assistent ska göra under sin arbetstid.

Det är också vanligt att arbetsledaren åtar sig att ordna sjukvikarier, semestervikarier etc. I andra assistansföretag är det en arbetsledare på administrativ nivå som praktiskt löser ovanstående frågor (tex inhandlar hörapparat i Stockholm).

I många assistansföretag har brukaren möjlighet att välja hur mycket av det praktiska arbetet med exempelvis vikarieanskaffning och schemaläggning han eller hon vill åta sig och hur mycket administrativ personal ska göra.

Även i de assistansföretag där arbetsledaren på administrativ nivå är den som praktiskt arbetar med rekrytering och schemaläggning, ska brukaren ha ett stort inflytande över vilken assistent som arbetar och vid vilka tillfällen.

Ett assistansbolag sköter vanligen de administrativa uppgifterna såsom lönehantering och bokföring samt hjälper till att ta fram underlag för brukarens redovisning till Försäkringskassan.

Det är viktigt att det finns ett skriftligt klargörande över vilken person assistenterna ska vända sig till i olika frågor tex Skatteverket. Det ska vara klarlagt vem som beslutar om vad, tex lönesättning, övertidsarbete, schemaläggning och semesterförläggning samt vilken person assistenten ska vända sig till i arbetsmiljöfrågor, kris-, och konfliktsituationer.

 

Personlig assistans Linköping eller
Personlig assistans Norrköping kanske Personlig assistans Västerås
kanske Personlig assistans Finspång och
Personlig assistans Trollhättan eller
Personlig assistans Borås